Gayrimenkul, Kira ve İnşaat Hukuku

 • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması.
 • Tapu tesis, iptal, tescil davaları açılması ve takibi.
 • Muvazaalı satışlarda (mal kaçırmak amacıyla yapılan hileli işlemler) tasarrufun iptali davaları açılması ve takibi.
 • İpotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takibi.
 • İntifa hakkı, geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi.
 • Müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması.
 • Ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı hazırlanması ve tapuya şerhlerinin yapılması.
 • Kat Mülkiyeti Kanunu’ ndan kaynaklanan ihtilafların çözümü.
 • Kamulaştırma bedelinin tespiti davaları.
 • Kamulaştırmasız el atma davaları.
 • Meni müdahale ve Ecri misil davaları.
 • Tapu kaydının düzeltilmesi davaları.
 
Bu sitede bulunan her türlü bilgi, yazı ve yapılan açıklamalar bilgilendirme amaçlıdır. Reklam amacı taşımaz. Bu nedenle, haksız rekabet yaratıldığı şeklinde algılanmamalı ve yorumlanmamalıdır. Ziyaretçiler ve Müvekkillerin, Sitede yayımda olan bilgiler nedeniyle zarara uğradıkları iddiası bakımından Hukuk Büromuz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
© Beylikdüzü Avukat: Av. Deniz Cem Toptaş - Toptaş Hukuk Bürosu