İcra ve İflas Hukuku

  • İcra ve iflas takiplerinin açılması ve sonlandırılması.
  • İhtiyati haciz.
  • Sulh temelli etkin tahsilat yöntemleri.
  • Ödeme protokolleri hazırlanması.
  • Haciz işlemleri.
  • Menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlanması ve takibi.
  • Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması.
  • İtirazın iptali ve kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibi.
  • Kıymetli evraka ilişkin işlemler ve bunlara ilişkin danışmanlık hizmeti.
  • İhalenin feshi ve sıra cetveline itiraz davaları.
 
Bu sitede bulunan her türlü bilgi, yazı ve yapılan açıklamalar bilgilendirme amaçlıdır. Reklam amacı taşımaz. Bu nedenle, haksız rekabet yaratıldığı şeklinde algılanmamalı ve yorumlanmamalıdır. Ziyaretçiler ve Müvekkillerin, Sitede yayımda olan bilgiler nedeniyle zarara uğradıkları iddiası bakımından Hukuk Büromuz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
© Beylikdüzü Avukat: Av. Deniz Cem Toptaş - Toptaş Hukuk Bürosu